Có 1 kết quả:

duàn dài ㄉㄨㄢˋ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ribbon