Có 1 kết quả:

duàn wén zhī ㄉㄨㄢˋ ㄨㄣˊ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

satin weave