Có 1 kết quả:

duàn zhī

1/1

duàn zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

satin weave