Có 1 kết quả:

duàn zhī ㄉㄨㄢˋ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

satin weave