Có 1 kết quả:

biān zhuàn

1/1

biān zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compile
(2) to edit