Có 1 kết quả:

Miǎn wén

1/1

Miǎn wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Burmese (language, esp. written)