Có 1 kết quả:

gǎo mǎ nǎo ㄍㄠˇ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) onyx
(2) white agate