Có 2 kết quả:

xiàn ㄒㄧㄢˋxuán ㄒㄩㄢˊ
Âm Pinyin: xiàn ㄒㄧㄢˋ, xuán ㄒㄩㄢˊ
Tổng nét: 16
Bộ: mì 糸 (+10 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丨フ一一一一丨ノ丶ノフフ丶丨ノ丶
Thương Hiệt: BFHVF (月火竹女火)
Unicode: U+7E23
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: huyện
Âm Nôm: huyện
Âm Nhật (onyomi): ケン (ken)
Âm Nhật (kunyomi): か.ける (ka.keru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jyun2, jyun4, jyun6

Tự hình 4

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

xiàn ㄒㄧㄢˋ

phồn thể

Từ điển phổ thông

huyện

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Treo. § Cùng nghĩa với “huyền” 懸.
2. Một âm là “huyện”. (Danh) Huyện. § Tần Thủy Hoàng bỏ phép phong kiến mà chia nước thành quận và huyện, vì thế nên đời sau cũng theo đó mà chia mỗi tỉnh ra nhiều huyện.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 懸 (bộ 心).

Từ điển Trần Văn Chánh

Huyện. 【縣城】huyện thành [xiàn chéng] Huyện lị.

Từ điển Trung-Anh

county

Từ ghép 1763

Ā bà xiàn 阿壩縣Ā hé qí xiàn 阿合奇縣Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈薩克族自治縣Ā kè sài xiàn 阿克塞縣Ā kè táo xiàn 阿克陶縣Ā sè xiàn 阿瑟縣Ā tú shí xiàn 阿圖什縣Ā wǎ tí xiàn 阿瓦提縣Àì zhī xiàn 愛知縣Ān duō xiàn 安多縣Ān fú xiàn 安福縣Ān huà xiàn 安化縣Ān jí xiàn 安吉縣Ān lóng xiàn 安龍縣Ān píng xiàn 安平縣Ān rén xiàn 安仁縣Ān sāi xiàn 安塞縣Ān tú xiàn 安圖縣Ān xī xiàn 安溪縣Ān xī xiàn 安西縣Ān xiàn 安縣Ān xiāng xiàn 安鄉縣Ān xīn xiàn 安新縣Ān yáng xiàn 安陽縣Ān yì xiàn 安義縣Ān yuǎn xiàn 安遠縣Ān yuè xiàn 安岳縣Ān zé xiàn 安澤縣Áng rén xiàn 昂仁縣Bā chǔ xiàn 巴楚縣Bā dōng xiàn 巴東縣Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈薩克自治縣Bā lǐ kūn xiàn 巴里坤縣Bā mǎ xiàn 巴馬縣Bā mǎ Yáo zú Zì zhì xiàn 巴馬瑤族自治縣Bā qīng xiàn 巴青縣Bā sù xiàn 八宿縣Bā táng xiàn 巴塘縣Bā xiàn 巴縣Bā yàn xiàn 巴彥縣Bà xiàn 霸縣Bái lǎng xiàn 白朗縣Bái shā Lí zú Zì zhì xiàn 白沙黎族自治縣Bái shā xiàn 白沙縣Bái yù xiàn 白玉縣Bǎi xiāng xiàn 柏鄉縣Bài chéng xiàn 拜城縣Bài quán xiàn 拜泉縣Bān gē xiàn 班戈縣Bān mǎ xiàn 班瑪縣Bǎo dé xiàn 保德縣Bǎo fēng xiàn 寶豐縣Bǎo jìng xiàn 保靖縣Bǎo kāng xiàn 保康縣Bǎo qīng xiàn 寶清縣Bǎo tíng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 保亭黎族苗族自治縣Bǎo tíng xiàn 保亭縣Bǎo Xīng xiàn 寶興縣Bǎo yīng xiàn 寶應縣Běi chuān Qiāng zú Zì zhì xiàn 北川羌族自治縣Běi chuān xiàn 北川縣Běi xiàn 北縣Běi zhèn mǎn zú Zì zhì xiàn 北鎮滿族自治縣Běn xī Mǎn zú Zì zhì xiàn 本溪滿族自治縣Běn xī xiàn 本溪縣Bǐ rú xiàn 比如縣Bì shān xiàn 璧山縣Bì tǔ xiàn 碧土縣Bì yáng xiàn 泌陽縣Biān bà xiàn 邊壩縣Bīn chuān xiàn 賓川縣Bīn hǎi xiàn 濱海縣Bīn xiàn 賓縣Bīn yáng xiàn 賓陽縣Bīng kù xiàn 兵庫縣Bō mì xiàn 波密縣Bō yáng xiàn 波陽縣Bó ài xiàn 博愛縣Bó bái xiàn 博白縣Bó hú xiàn 博湖縣Bó lì xiàn 勃利縣Bó luó xiàn 博羅縣Bó xīng xiàn 博興縣Bó yě xiàn 博野縣Bù ěr jīn xiàn 布爾津縣Bù tuō xiàn 布拖縣Cāng nán xiàn 蒼南縣Cāng shān xiàn 蒼山縣Cāng wú xiàn 蒼梧縣Cāng xī xiàn 蒼溪縣Cāng xiàn 滄縣Cāng yuán Wǎ zú Zì zhì xiàn 滄源佤族自治縣Cāng yuán xiàn 滄源縣Cáo xiàn 曹縣Cè hēng xiàn 冊亨縣Cè lè xiàn 策勒縣Cén gǒng xiàn 岑鞏縣Chá bù chá ěr Xī bó Zì zhì xiàn 察布查爾錫伯自治縣Chá bù chá ěr xiàn 察布查爾縣Chá líng xiàn 茶陵縣Chá yǎ xiàn 察雅縣Chá yú xiàn 察隅縣Chāng dū xiàn 昌都縣Chāng jiāng Lí zú Zì zhì xiàn 昌江黎族自治縣Chāng jiāng xiàn 昌江縣Chāng lè xiàn 昌樂縣Chāng lí xiàn 昌黎縣Chāng níng xiàn 昌寧縣Chāng tú xiàn 昌圖縣Cháng bái Cháo xiǎn zú Zì zhì xiàn 長白朝鮮族自治縣Cháng bái xiàn 長白縣Cháng dǎo xiàn 長島縣Cháng fēng xiàn 長豐縣Cháng hǎi xiàn 長海縣Cháng lǐng xiàn 長嶺縣Cháng níng xiàn 長寧縣Cháng shā xiàn 長沙縣Cháng shān xiàn 常山縣Cháng shùn xiàn 長順縣Cháng tài xiàn 長泰縣Cháng tīng xiàn 長汀縣Cháng xīng xiàn 長興縣Cháng yáng Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 長陽土家族自治縣Cháng yě xiàn 長野縣Cháng yuán xiàn 長垣縣cháng zhǎng Yì xiàn lóng 長掌義縣龍Cháng zhì xiàn 長治縣Cháng zǐ xiàn 長子縣Cháo ān xiàn 潮安縣Cháo yáng xiàn 朝陽縣Chén xī xiàn 辰溪縣Chèn duō xiàn 稱多縣Chéng ān xiàn 成安縣Chéng bù Miáo zú Zì zhì xiàn 城步苗族自治縣Chéng bù xiàn 城步縣Chéng dé xiàn 承德縣Chéng gòng xiàn 呈貢縣Chéng jiāng xiàn 澄江縣Chéng kǒu xiàn 城口縣Chéng mài xiàn 澄邁縣Chéng wǔ xiàn 成武縣Chéng xiàn 成縣Chí píng xiàn 茌平縣Chì bì xiàn 赤壁縣Chì chéng xiàn 赤城縣Chōng shéng xiàn 沖繩縣Chóng lǐ xiàn 崇禮縣Chóng míng xiàn 崇明縣Chóng rén xiàn 崇仁縣Chóng xìn xiàn 崇信縣Chóng yáng xiàn 崇陽縣Chóng yì xiàn 崇義縣Chún ān xiàn 淳安縣Cí chéng xiàn 茨城縣Cí lì xiàn 慈利縣Cí xiàn 磁縣Cóng jiāng xiàn 從江縣Cuò měi xiàn 措美縣Cuò nà xiàn 錯那縣Cuò qín xiàn 措勤縣Dá rì xiàn 達日縣Dá xiàn 達縣Dá zī xiàn 達孜縣Dà bù xiàn 大埔縣Dà chǎng Huí zú Zì zhì xiàn 大廠回族自治縣Dà chǎng xiàn 大廠縣Dà chéng xiàn 大城縣Dà fāng xiàn 大方縣Dà fēn xiàn 大分縣Dà guān xiàn 大關縣Dà huà xiàn 大化縣Dà huà Yáo zú Zì zhì xiàn 大化瑤族自治縣Dà míng xiàn 大名縣Dà níng xiàn 大寧縣Dà tián xiàn 大田縣Dà tōng Huí zú Tǔ zú Zì zhì xiàn 大通回族土族自治縣Dà tōng xiàn 大通縣Dà tóng xiàn 大同縣Dà wā xiàn 大窪縣Dà wù xiàn 大悟縣Dà xīn xiàn 大新縣Dà yáo xiàn 大姚縣Dà yì xiàn 大邑縣Dà yīng xiàn 大英縣Dà yú xiàn 大餘縣Dà zhú xiàn 大竹縣Dà zú xiàn 大足縣Dài shān xiàn 岱山縣Dài xiàn 代縣Dān bā xiàn 丹巴縣Dān chéng xiàn 鄲城縣Dān xiàn 儋縣Dān zhài xiàn 丹寨縣Dāng tú xiàn 當涂縣Dāng xióng xiàn 當雄縣Dàng chāng xiàn 宕昌縣Dàng shān xiàn 碭山縣Dào chéng xiàn 稻城縣Dào fú xiàn 道孚縣Dào xiàn 道縣Dào zhēn Gē lǎo zú Miáo zú Zì zhì xiàn 道真仡佬族苗族自治縣Dào zhēn xiàn 道真縣Dào zhēn Zì zhì xiàn 道真自治縣Dé ān xiàn 德安縣Dé bǎo xiàn 德保縣Dé chāng xiàn 德昌縣Dé dū xiàn 德都縣Dé gé xiàn 德格縣Dé huà xiàn 德化縣Dé jiāng xiàn 德江縣Dé qīn xiàn 德欽縣Dé qīng xiàn 德清縣Dé qìng xiàn 德慶縣Dé róng xiàn 得榮縣Dèng kǒu xiàn 磴口縣Diàn bái xiàn 電白縣Diàn jiāng xiàn 墊江縣Dié bù xiàn 迭部縣Dīng qīng xiàn 丁青縣Dìng ān xiàn 定安縣Dìng jié xiàn 定結縣Dìng nán xiàn 定南縣Dìng rì xiàn 定日縣Dìng xiāng xiàn 定襄縣Dìng xīng xiàn 定興縣Dìng yuǎn xiàn 定遠縣Dōng ān xiàn 東安縣Dōng ē xiàn 東阿縣Dōng fāng Lí zú Zì zhì xiàn 東方黎族自治縣Dōng fēng xiàn 東豐縣Dōng guāng xiàn 東光縣Dōng hǎi xiàn 東海縣Dōng lán xiàn 東蘭縣Dōng liáo xiàn 東遼縣Dōng míng xiàn 東明縣Dōng níng xiàn 東寧縣Dōng píng xiàn 東平縣Dōng shān xiàn 東山縣Dōng xiāng xiàn 東鄉縣Dōng xiāng zú Zì zhì xiàn 東鄉族自治縣Dōng yuán xiàn 東源縣Dōng zhì xiàn 東至縣Dòng kǒu xiàn 洞口縣Dòng tóu xiàn 洞頭縣Dū Ān xiàn 都安縣Dū ān Yáo zú Zì zhì xiàn 都安瑤族自治縣Dū chāng xiàn 都昌縣Dū lán xiàn 都蘭縣Dú shān xiàn 獨山縣Dù ěr bó tè Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 杜爾伯特蒙古族自治縣Dù ěr bó tè xiàn 杜爾伯特縣Duī lóng dé qìng xiàn 堆龍德慶縣Duō lún xiàn 多倫縣É biān xiàn 峨邊縣É biān yí zú Zì zhì xiàn 峨邊彞族自治縣É mǐn xiàn 額敏縣É shān xiàn 峨山縣É shān yí zú Zì zhì xiàn 峨山彞族自治縣Ēn shī xiàn 恩施縣Ěr yuán xiàn 洱源縣Fǎ kù xiàn 法庫縣Fán chāng xiàn 繁昌縣Fán shì xiàn 繁峙縣Fàn xiàn 範縣Fāng chéng xiàn 方城縣Fāng shān xiàn 方山縣Fāng zhèng xiàn 方正縣Fáng chéng Gè zú Zì zhì xiàn 防城各族自治縣Fáng chéng xiàn 防城縣Fáng xiàn 房縣Féi dōng xiàn 肥東縣Féi xī xiàn 肥西縣Féi xiāng xiàn 肥鄉縣fèi fān zhì xiàn 廢藩置縣Fèi xiàn 費縣Fēn yí xiàn 分宜縣Fén xī xiàn 汾西縣Fēng dū xiàn 豐都縣Fēng kāi xiàn 封開縣Fēng níng Mǎn zú Zì zhì xiàn 豐寧滿族自治縣Fēng níng xiàn 豐寧縣Fēng qiū xiàn 封丘縣Fēng shùn xiàn 豐順縣Fēng xiàn 豐縣Fèng gāng xiàn 鳳岡縣Fèng huáng xiàn 鳳凰縣Fèng qìng xiàn 鳳慶縣Fèng shān xiàn 鳳山縣Fèng tái xiàn 鳳台縣Fèng xīn xiàn 奉新縣Fèng yáng xiàn 鳳陽縣Fó gāng xiàn 佛岡縣Fú dǎo xiàn 福島縣Fú gāng xiàn 福岡縣Fú gòng xiàn 福貢縣Fú gōu xiàn 扶溝縣Fú hǎi xiàn 福海縣Fú liáng xiàn 浮梁縣Fú shān xiàn 浮山縣Fú suí xiàn 扶綏縣Fú yú xiàn 扶余縣Fǔ níng xiàn 撫寧縣Fǔ shùn xiàn 撫順縣Fǔ sōng xiàn 撫松縣Fǔ yuǎn xiàn 撫遠縣Fù chéng xiàn 阜城縣Fù chuān xiàn 富川縣Fù chuān Yáo zú Zì zhì xiàn 富川瑤族自治縣Fù mín xiàn 富民縣Fù nán xiàn 阜南縣Fù Níng xiàn 富寧縣Fù níng xiàn 阜寧縣Fù píng xiàn 阜平縣Fù shùn xiàn 富順縣Fù xiàn 富縣Fù xīn Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 阜新蒙古族自治縣Fù yù xiàn 富裕縣Fù yuán xiàn 富源縣Fù yùn xiàn 富蘊縣Gá ěr xiàn 噶爾縣Gǎi zé xiàn 改則縣Gài xiàn 蓋縣Gān dé xiàn 甘德縣Gān gǔ xiàn 甘谷縣Gān luò xiàn 甘洛縣Gān nán xiàn 甘南縣Gān quán xiàn 甘泉縣Gān zī xiàn 甘孜縣Gàn xiàn 贛縣Gàn yú xiàn 贛榆縣Gāng chá xiàn 剛察縣Gāng shān xiàn 岡山縣Gǎng bā xiàn 崗巴縣Gāo chún xiàn 高淳縣Gāo lán xiàn 皋蘭縣Gāo líng xiàn 高陵縣Gāo píng xiàn 高平縣Gāo qīng xiàn 高青縣Gāo tái xiàn 高台縣Gāo táng xiàn 高唐縣Gāo xiàn 高縣Gāo xióng xiàn 高雄縣Gāo yáng xiàn 高陽縣Gāo yì xiàn 高邑縣Gǎo chéng xiàn 藁城縣Gé jí xiàn 革吉縣Gěng mǎ Dǎi zú Wǎ zú Zì zhì xiàn 耿馬傣族佤族自治縣Gěng mǎ xiàn 耿馬縣Gōng ān xiàn 公安縣Gōng bù jiāng dá xiàn 工布江達縣Gōng chéng xiàn 宮城縣Gōng chéng xiàn 恭城縣Gōng chéng Yáo zú Zì zhì xiàn 恭城瑤族自治縣Gōng qí xiàn 宮崎縣Gǒng liú xiàn 鞏留縣Gǒng xiàn 珙縣Gǒng xiàn 鞏縣Gòng gá xiàn 貢嘎縣Gòng hé xiàn 共和縣Gòng jué xiàn 貢覺縣Gòng shān Dú lóng zú Nù zú Zì zhì xiàn 貢山獨龍族怒族自治縣Gòng shān xiàn 貢山縣Gū yuán xiàn 沽源縣Gǔ chéng xiàn 谷城縣Gǔ làng xiàn 古浪縣Gǔ lìn xiàn 古藺縣Gǔ tián xiàn 古田縣Gǔ xiàn 古縣Gǔ zhàng xiàn 古丈縣Gù ān xiàn 固安縣Gù chéng xiàn 故城縣Gù shǐ xiàn 固始縣Gù yáng xiàn 固陽縣Gù zhèn xiàn 固鎮縣Guā zhōu xiàn 瓜州縣Guān lǐng Bù yī zú Miáo zú Zì zhì xiàn 關嶺布依族苗族自治縣Guān lǐng xiàn 關嶺縣Guān xiàn 冠縣Guǎn táo xiàn 館陶縣Guàn nán xiàn 灌南縣Guàn yáng xiàn 灌陽縣Guàn yún xiàn 灌雲縣Guāng shān xiàn 光山縣Guāng zé xiàn 光澤縣Guǎng chāng xiàn 廣昌縣Guǎng dǎo xiàn 廣島縣Guǎng dé xiàn 廣德縣Guǎng fēng xiàn 廣豐縣Guǎng hé xiàn 廣河縣Guǎng líng xiàn 廣靈縣Guǎng nán xiàn 廣南縣Guǎng níng xiàn 廣寧縣Guǎng píng xiàn 廣平縣Guǎng ráo xiàn 廣饒縣Guǎng zōng xiàn 廣宗縣Guì dé xiàn 貴德縣Guì dìng xiàn 貴定縣Guì dōng xiàn 桂東縣Guì nán xiàn 貴南縣Guì yáng xiàn 桂陽縣Guō yáng xiàn 渦陽縣Hā bā hé xiàn 哈巴河縣Hǎi ān xiàn 海安縣Hǎi fēng xiàn 海豐縣Hǎi xīng xiàn 海興縣Hǎi yán xiàn 海鹽縣Hǎi yàn xiàn 海晏縣Hǎi yuán xiàn 海原縣Hán chéng xiàn 韓城縣Hán dān xiàn 邯鄲縣Hán shān xiàn 含山縣Hàn shòu xiàn 漢壽縣Hàn yuán xiàn 漢源縣Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克賽爾蒙古自治縣Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克賽爾縣Hé gē shān xiàn 和歌山縣Hé jiāng xiàn 合江縣Hé jìng xiàn 和靜縣Hé kǒu Yáo zú Zì zhì xiàn 河口瑤族自治縣Hé lín gé ěr xiàn 和林格爾縣Hé nán Méng gǔ zú Zì zhì xiàn 河南蒙古族自治縣Hé nán xiàn 河南縣Hé píng xiàn 和平縣Hé pǔ xiàn 合浦縣Hé qǔ xiàn 河曲縣Hé shuǐ xiàn 合水縣Hé shùn xiàn 和順縣Hé shuò xiàn 和碩縣Hé tián xiàn 和田縣Hé xiàn 和縣Hé zhèng xiàn 和政縣Hè fēng xiàn 鶴峰縣Hè lán xiàn 賀蘭縣Hè qìng xiàn 鶴慶縣Hè xiàn 賀縣Hè zhāng xiàn 赫章縣Hēi shān xiàn 黑山縣Hēi shuǐ xiàn 黑水縣Héng dōng xiàn 衡東縣Héng fēng xiàn 橫峰縣Héng nán xiàn 衡南縣Héng shān xiàn 衡山縣Héng xiàn 橫縣Héng yáng xiàn 衡陽縣Hóng ān xiàn 紅安縣Hóng hé xiàn 紅河縣Hóng tóng xiàn 洪洞縣Hóng yuán xiàn 紅原縣Hóng zé xiàn 洪澤縣Hū mǎ xiàn 呼瑪縣Hū tú bì xiàn 呼圖壁縣Hú guān xiàn 壺關縣Hú kǒu xiàn 湖口縣Hù xiàn 戶縣Hù zhù Tǔ zú Zì zhì xiàn 互助土族自治縣Hù zhù xiàn 互助縣Huā lián xiàn 花蓮縣Huā yuán xiàn 花垣縣Huá ān xiàn 華安縣Huá chí xiàn 華池縣Huá níng xiàn 華寧縣Huá píng xiàn 華坪縣Huá róng xiàn 華容縣Huá tíng xiàn 華亭縣Huá xiàn 滑縣Huá xiàn 華縣Huà chuān xiàn 樺川縣Huà dé xiàn 化德縣Huà lóng Huí zú Zì zhì xiàn 化隆回族自治縣Huà lóng xiàn 化隆縣Huà nán xiàn 樺南縣Huái ān xiàn 懷安縣Huái bīn xiàn 淮濱縣Huái huà xiàn 懷化縣Huái jí xiàn 懷集縣Huái lái xiàn 懷來縣Huái níng xiàn 懷寧縣Huái rén xiàn 懷仁縣Huái róu xiàn 懷柔縣Huái yáng xiàn 淮陽縣Huái yuǎn xiàn 懷遠縣Huán jiāng Máo nán zú Zì zhì xiàn 環江毛南族自治縣Huán jiāng xiàn 環江縣Huán rén Mǎn zú Zì zhì xiàn 桓仁滿族自治縣Huán rén xiàn 桓仁縣Huán tái xiàn 桓台縣Huán xiàn 環縣Huáng chuān xiàn 潢川縣Huáng líng xiàn 黃陵縣Huáng lóng xiàn 黃龍縣Huáng méi xiàn 黃梅縣Huáng píng xiàn 黃平縣Huáng yuán xiàn 湟源縣Huáng zhōng xiàn 湟中縣Huī nán xiàn 輝南縣Huī xiàn 徽縣Huī xiàn 輝縣Huī xiàn shì 輝縣市Huì ān xiàn 惠安縣Huì chāng xiàn 會昌縣Huì dōng xiàn 惠東縣Huì dōng xiàn 會東縣Huì lái xiàn 惠來縣Huì lǐ xiàn 會理縣Huì lǐ xiàn 會里縣Huì mín xiàn 惠民縣Huì níng xiàn 會寧縣Huì shuǐ xiàn 惠水縣Huì tóng xiàn 會同縣Huì zé xiàn 會澤縣Hún yuán xiàn 渾源縣Huò chéng xiàn 霍城縣Huò jiā xiàn 獲嘉縣Huò qiū xiàn 霍邱縣Huò shān xiàn 霍山縣Jī dōng xiàn 雞東縣Jī shí shān Bǎo ān zú Dōng xiāng zú Sā lā zú Zì zhì xiàn 積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣Jī zé xiàn 雞澤縣Jí ān xiàn 吉安縣Jí lóng xiàn 吉隆縣Jí mù nǎi xiàn 吉木乃縣Jí mù sà ěr xiàn 吉木薩爾縣Jí shuǐ xiàn 吉水縣Jí xián xiàn 集賢縣Jí xiàn 吉縣Jì shān xiàn 稷山縣Jì xī xiàn 績溪縣Jì xiàn 冀縣Jì xiàn 薊縣Jì yáng xiàn 濟陽縣Jiā chá xiàn 加查縣Jiā hé xiàn 嘉禾縣Jiā jiāng xiàn 夾江縣Jiā lí xiàn 嘉黎縣Jiā shān xiàn 嘉山縣Jiā shàn xiàn 嘉善縣Jiā shī xiàn 伽師縣Jiā yì xiàn 嘉義縣Jiā yìn xiàn 嘉蔭縣Jiā yú xiàn 嘉魚縣Jiá xiàn 郟縣Jiān lì xiàn 監利縣Jiān zhā xiàn 尖扎縣Jiàn chāng xiàn 建昌縣Jiàn chuān xiàn 劍川縣Jiàn gé xiàn 劍閣縣Jiàn hé xiàn 劍河縣Jiàn hú xiàn 建湖縣Jiàn níng xiàn 建寧縣Jiàn píng xiàn 建平縣Jiàn shǐ xiàn 建始縣Jiàn shuǐ xiàn 建水縣Jiāng ān xiàn 江安縣Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 江城哈尼族彞族自治縣Jiāng chéng xiàn 江城縣Jiāng chuān xiàn 江川縣Jiāng dá xiàn 江達縣Jiāng huá xiàn 江華縣Jiāng huá Yáo zú Zì zhì xiàn 江華瑤族自治縣Jiāng kǒu xiàn 江口縣Jiāng lè xiàn 將樂縣Jiāng líng xiàn 江陵縣Jiāng pǔ xiàn 江浦縣Jiāng yǒng xiàn 江永縣Jiāng zī xiàn 江孜縣Jiàng xiàn 絳縣Jiāo chéng xiàn 交城縣Jiāo kǒu xiàn 交口縣Jiāo lǐng xiàn 蕉嶺縣Jiē dōng xiàn 揭東縣Jiē xī xiàn 揭西縣Jīn chuān xiàn 金川縣Jīn hú xiàn 金湖縣Jīn mén xiàn 金門縣Jīn píng Miáo Yáo Dǎi zú Zì zhì xiàn 金平苗瑤傣族自治縣Jīn píng Miáo zú Yáo zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 金平苗族瑤族傣族自治縣Jīn píng xiàn 金平縣Jīn shā xiàn 金沙縣Jīn tǎ xiàn 金塔縣Jīn táng xiàn 金堂縣Jīn xī xiàn 金溪縣Jīn xiàn 金縣Jīn xiù xiàn 金秀縣Jīn xiù Yáo zú Zì zhì xiàn 金秀瑤族自治縣Jīn yáng xiàn 金陽縣Jīn zhài xiàn 金寨縣Jǐn píng xiàn 錦屏縣Jǐn xī xiàn 錦西縣Jǐn xiàn 錦縣Jìn níng xiàn 晉寧縣Jìn xián xiàn 進賢縣Jìn xiàn 晉縣Jìn yún xiàn 縉雲縣Jīng chuān xiàn 涇川縣Jīng dé xiàn 旌德縣Jīng hé xiàn 精河縣Jīng shān xiàn 京山縣Jīng xiàn 涇縣Jīng yuán xiàn 涇源縣Jǐng dōng xiàn 景東縣Jǐng dōng Yí zú Zì zhì xiàn 景東彞族自治縣Jǐng gǔ Dǎi zú Yí zú Zì zhì xiàn 景谷傣族彞族自治縣Jǐng gǔ xiàn 景谷縣Jǐng níng Shē zú Zì zhì xiàn 景寧畬族自治縣Jǐng níng xiàn 景寧縣Jǐng tài xiàn 景泰縣Jǐng xiàn 景縣Jǐng xíng xiàn 井陘縣Jǐng yán xiàn 井研縣Jìng ān xiàn 靖安縣Jìng gāng xiàn 靜岡縣Jìng hǎi xiàn 靜海縣Jìng lè xiàn 靜樂縣Jìng níng xiàn 靜寧縣Jìng xī xiàn 靖西縣Jìng yǔ xiàn 靖宇縣Jìng yuǎn xiàn 靖遠縣Jìng zhōu Miáo zú Dòng zú Zì zhì xiàn 靖州苗族侗族自治縣Jìng zhōu xiàn 靖州縣Jiǔ jiāng xiàn 九江縣Jiǔ lóng xiàn 九龍縣Jiǔ zhài gōu xiàn 九寨溝縣Jiǔ zhì xiàn 久治縣Jǔ nán xiàn 莒南縣Jǔ xiàn 莒縣Jù lù xiàn 巨鹿縣Jù yě xiàn 巨野縣Juàn chéng xiàn 鄄城縣Kā lǎ qìn Zuǒ yì Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 喀喇沁左翼蒙古族自治縣Kāi fēng xiàn 開封縣Kāi huà xiàn 開化縣Kāi jiāng xiàn 開江縣Kāi lǔ xiàn 開魯縣Kāi xiàn 開縣Kāi yáng xiàn 開陽縣Kāi yuán xiàn 開原縣Kāng bǎo xiàn 康保縣Kāng dìng xiàn 康定縣Kāng lè xiàn 康樂縣Kāng mǎ xiàn 康馬縣Kāng píng xiàn 康平縣Kāng xiàn 康縣Kē píng xiàn 柯坪縣Kě lán xiàn 岢嵐縣Kè dōng xiàn 克東縣Kè shān xiàn 克山縣Kěn lì xiàn 墾利縣Kù chē xiàn 庫車縣Kuān chéng Mǎn zú Zì zhì xiàn 寬城滿族自治縣Kuān chéng xiàn 寬城縣Kuān diàn Mǎn zú Zì zhì xiàn 寬甸滿族自治縣Kuān diàn xiàn 寬甸縣Lā zī xiàn 拉孜縣Lái ān xiàn 來安縣Lái fèng xiàn 來鳳縣Lái shuǐ xiàn 淶水縣Lái yuán xiàn 淶源縣Lán cāng Lā hù zú Zì zhì xiàn 瀾滄拉祜族自治縣Lán cāng xiàn 瀾滄縣Lán kǎo xiàn 蘭考縣Lán píng Bái zú Pǔ mǐ zú Zì zhì xiàn 蘭坪白族普米族自治縣Lán píng xiàn 蘭坪縣Lán shān xiàn 藍山縣Lán tián xiàn 藍田縣Lán xī xiàn 蘭西縣Lán xiàn 嵐縣Láng xī xiàn 郎溪縣Lǎng xiàn 朗縣Làng kǎ zǐ xiàn 浪卡子縣Lào tíng xiàn 樂亭縣Lè ān xiàn 樂安縣Lè dōng Lí zú Zì zhì xiàn 樂東黎族自治縣Lè dōng xiàn 樂東縣Lè dū xiàn 樂都縣Lè yè xiàn 樂業縣Lè zhì xiàn 樂至縣Léi bō xiàn 雷波縣Léi shān xiàn 雷山縣Lèi wū qí xiàn 類烏齊縣Lí chéng xiàn 黎城縣Lí chuān xiàn 黎川縣Lí píng xiàn 黎平縣Lí shù xiàn 梨樹縣Lǐ quán xiàn 醴泉縣Lǐ táng xiàn 理塘縣Lǐ xiàn 澧縣Lǐ xiàn 理縣Lǐ xiàn 禮縣Lǐ xiàn 蠡縣Lì bō xiàn 荔波縣Lì jiāng Nà xī zú Zì zhì xiàn 麗江納西族自治縣Lì jīn xiàn 利津縣Lì pǔ xiàn 荔浦縣Lì shuǐ xiàn 溧水縣Lì xīn xiàn 利辛縣Lián chéng xiàn 連城縣Lián huā xiàn 蓮花縣Lián jiāng xiàn 連江縣Lián nán xiàn 連南縣Lián nán Yáo zú Zì zhì xiàn 連南瑤族自治縣Lián píng xiàn 連平縣Lián shān xiàn 連山縣Lián shān Zhuàng zú Yáo zú Zì zhì xiàn 連山壯族瑤族自治縣Lián shuǐ xiàn 漣水縣Lián xiàn 連縣Liáng chéng xiàn 涼城縣Liáng hé xiàn 梁河縣Liáng píng xiàn 梁平縣Liǎng dāng xiàn 兩當縣Liáo yáng xiàn 遼陽縣Liáo zhōng xiàn 遼中縣Lín ān xiàn 臨安縣Lín chéng xiàn 臨城縣Lín diàn xiàn 林甸縣Lín gāo xiàn 臨高縣Lín guì xiàn 臨桂縣Lín hǎi xiàn 臨海縣Lín kǒu xiàn 林口縣Lín lǐ xiàn 臨澧縣Lín quán xiàn 臨泉縣Lín shù xiàn 臨沭縣Lín shuǐ xiàn 鄰水縣Lín tán xiàn 臨潭縣Lín táo xiàn 臨洮縣Lín wǔ xiàn 臨武縣Lín xī xiàn 林西縣Lín xī xiàn 臨西縣Lín xià xiàn 臨夏縣Lín xiàn 林縣Lín xiàn 臨縣Lín yī xiàn 臨猗縣Lín yì xiàn 臨邑縣Lín yǐng xiàn 臨潁縣Lín zé xiàn 臨澤縣Lín zhāng xiàn 臨漳縣Lín zhī xiàn 林芝縣Lín zhōu xiàn 林周縣Líng bì xiàn 靈璧縣Líng chuān xiàn 陵川縣Líng chuān xiàn 靈川縣Líng qiū xiàn 靈丘縣Líng shān xiàn 靈山縣Líng shí xiàn 靈石縣Líng shòu xiàn 靈壽縣Líng shuǐ Lí zú Zì zhì xiàn 陵水黎族自治縣Líng shuǐ xiàn 陵水縣Líng tái xiàn 靈台縣Líng xiàn 酃縣Líng xiàn 陵縣Líng yún xiàn 凌雲縣Liǔ chéng xiàn 柳城縣Liǔ hé xiàn 柳河縣Liǔ jiāng xiàn 柳江縣Liǔ lín xiàn 柳林縣Lóng ān xiàn 隆安縣Lóng chāng xiàn 隆昌縣Lóng chuān xiàn 龍川縣Lóng dé xiàn 隆德縣Lóng gé ěr xiàn 隆格爾縣Lóng huà xiàn 隆化縣Lóng huí xiàn 隆回縣Lóng jiāng xiàn 龍江縣Lóng lǐ xiàn 龍里縣Lóng lín Gè zú Zì zhì xiàn 隆林各族自治縣Lóng lín xiàn 隆林縣Lóng líng xiàn 龍陵縣Lóng mén xiàn 龍門縣Lóng nán xiàn 龍南縣Lóng shān xiàn 龍山縣Lóng shèng Gè zú Zì zhì xiàn 龍勝各族自治縣Lóng shèng xiàn 龍勝縣Lóng yáo xiàn 隆堯縣Lóng yóu xiàn 龍遊縣Lóng zhōu xiàn 龍州縣Lóng zǐ xiàn 隆子縣Lǒng chuān xiàn 隴川縣Lǒng xī xiàn 隴西縣Lóu fán xiàn 婁煩縣Lǜ chūn xiàn 綠春縣Lú dìng xiàn 瀘定縣Lú huò xiàn 爐霍縣Lú jiāng xiàn 廬江縣Lú lóng xiàn 盧龍縣Lú shān xiàn 蘆山縣Lú shì xiàn 盧氏縣Lú shuǐ xiàn 瀘水縣Lú xī xiàn 瀘溪縣Lú xī xiàn 瀘西縣Lú xī xiàn 蘆溪縣Lú xiàn 瀘縣Lǔ diàn xiàn 魯甸縣Lǔ shān xiàn 魯山縣Lù chuān xiàn 陸川縣Lù fēng xiàn 祿豐縣Lù hé xiàn 陸河縣Lù liáng xiàn 陸良縣Lù nán Yí zú Zì zhì xiàn 路南彞族自治縣Lù qǔ xiàn 碌曲縣Lù quàn xiàn 祿勸縣Lù quàn Yí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 祿勸彞族苗族自治縣Lù yì xiàn 鹿邑縣Lù zhài xiàn 鹿寨縣Luán chéng xiàn 欒城縣Luán chuān xiàn 欒川縣Luán nán xiàn 灤南縣Luán píng xiàn 灤平縣Luán xiàn 灤縣Lún tái xiàn 輪台縣Luó běi xiàn 蘿北縣Luó chéng Mù lǎo zú Zì zhì xiàn 羅城仫佬族自治縣Luó chéng xiàn 羅城縣Luó diàn xiàn 羅甸縣Luó jiāng xiàn 羅江縣Luó píng xiàn 羅平縣Luó shān xiàn 羅山縣Luó tián xiàn 羅田縣Luó yuán xiàn 羅源縣Luò chuān xiàn 洛川縣Luò lóng xiàn 洛隆縣Luò Níng xiàn 洛寧縣Luò pǔ xiàn 洛浦縣Luò zhā xiàn 洛扎縣Má jiāng xiàn 麻江縣Má lì pō xiàn 麻栗坡縣Má yáng Miáo zú Zì zhì xiàn 麻陽苗族自治縣Má yáng xiàn 麻陽縣Mǎ biān xiàn 馬邊縣Mǎ biān Yí zú Zì zhì xiàn 馬邊彞族自治縣Mǎ duō xiàn 瑪多縣Mǎ ěr kāng xiàn 馬爾康縣Mǎ guān xiàn 馬關縣Mǎ lóng xiàn 馬龍縣Mǎ nà sī xiàn 瑪納斯縣Mǎ qìn xiàn 瑪沁縣Mǎ qǔ xiàn 瑪曲縣Mǎ shān xiàn 馬山縣Mài gě tí xiàn 麥蓋提縣Mǎn chéng xiàn 滿城縣Máng kāng xiàn 芒康縣Mào wèn xiàn 茂汶縣Mào xiàn 茂縣Méi tán xiàn 湄潭縣Méi xiàn 梅縣Měi gū xiàn 美姑縣Mén yuán Huí zú Zì zhì xiàn 門源回族自治縣Mén yuán xiàn 門源縣Méng chéng xiàn 蒙城縣Méng shān xiàn 蒙山縣Méng yīn xiàn 蒙陰縣Méng zì xiàn 蒙自縣Měng hǎi xiàn 勐海縣Měng là xiàn 勐臘縣Mèng cūn Huí zú Zì zhì xiàn 孟村回族自治縣Mèng cūn xiàn 孟村縣Mèng jīn xiàn 孟津縣Mèng lián Dǎi zú lā hù zú Wǎ zú Zì zhì xiàn 孟連傣族拉祜族佤族自治縣Mèng lián xiàn 孟連縣Mèng xiàn 孟縣Mí dù xiàn 彌渡縣Mí lè xiàn 彌勒縣Mǐ lín xiàn 米林縣Mǐ yì xiàn 米易縣Mì xiàn 密縣Mì yún xiàn 密雲縣Mián zhú xiàn 綿竹縣Miǎn chí xiàn 澠池縣Miǎn níng xiàn 冕寧縣Miáo lì xiàn 苗栗縣Mín fēng xiàn 民豐縣Mín hé Huí zú Tǔ zú Zì zhì xiàn 民和回族土族自治縣Mín hé xiàn 民和縣Mín qín xiàn 民勤縣Mín quán xiàn 民權縣Mín xiàn 岷縣Mín yuè xiàn 民樂縣Mǐn hóu xiàn 閩侯縣Mǐn qīng xiàn 閩清縣Míng shān xiàn 名山縣Míng shuǐ xiàn 明水縣Míng xī xiàn 明溪縣Mò hé xiàn 漠河縣Mò jiāng Hā ní zú Zì zhì xiàn 墨江哈尼族自治縣Mò jiāng xiàn 墨江縣Mò tuō xiàn 墨脫縣Mò yù xiàn 墨玉縣Mò zhú gōng kǎ xiàn 墨竹工卡縣Móu dìng xiàn 牟定縣Mù chuān xiàn 沐川縣Mù lán xiàn 木蘭縣Mù lěi Hā sà kè Zì zhì xiàn 木壘哈薩克自治縣Mù lěi xiàn 木壘縣Mù lǐ Zàng zú Zì zhì xiàn 木里藏族自治縣Nǎ qū xiàn 那曲縣Nà pō xiàn 那坡縣Nà yōng xiàn 納雍縣Nǎi dōng xiàn 乃東縣Nài liáng xiàn 奈良縣Nán bù xiàn 南部縣Nán chāng xiàn 南昌縣Nán chéng xiàn 南城縣Nán dān xiàn 南丹縣Nán fēng xiàn 南豐縣Nán hé xiàn 南和縣Nán huá xiàn 南華縣Nán jiàn yí zú Zì zhì xiàn 南澗彞族自治縣Nán jiāng xiàn 南江縣Nán jìng xiàn 南靖縣Nán lè xiàn 南樂縣Nán líng xiàn 南陵縣Nán mù lín xiàn 南木林縣Nán pí xiàn 南皮縣Nán tóu xiàn 南投縣Nán xī xiàn 南溪縣Nán xiàn 南縣Nán yáng xiàn 南陽縣Nán zhāng xiàn 南漳縣Nán zhào xiàn 南召縣Náng qiān xiàn 囊謙縣Nèi huáng xiàn 內黃縣Nèi qiū xiàn 內丘縣Nèi xiāng xiàn 內鄉縣Nèn jiāng xiàn 嫩江縣Ní lè kè xiàn 尼勒克縣Ní mǎ xiàn 尼瑪縣Ní mù xiàn 尼木縣Niè lā mù xiàn 聶拉木縣Niè róng xiàn 聶榮縣Níng chéng xiàn 寧城縣Níng dū xiàn 寧都縣Níng ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 寧洱哈尼族彞族自治縣Níng gāng xiàn 寧岡縣Níng hǎi xiàn 寧海縣Níng hé xiàn 寧河縣Níng huà xiàn 寧化縣Níng jīn xiàn 寧津縣Níng jìn xiàn 寧晉縣Níng làng xiàn 寧蒗縣Níng làng Yí zú Zì zhì xiàn 寧蒗彞族自治縣Níng líng xiàn 寧陵縣Níng míng xiàn 寧明縣Níng nán xiàn 寧南縣Níng wǔ xiàn 寧武縣Níng xiàn 寧縣Níng xiāng xiàn 寧鄉縣Níng yáng xiàn 寧陽縣Níng yuǎn xiàn 寧遠縣Nóng ān xiàn 農安縣Pán ān xiàn 磐安縣Pán shān xiàn 盤山縣Pán shí xiàn 磐石縣Pán xiàn 盤縣Pèi xiàn 沛縣Péng ān xiàn 蓬安縣Péng hú xiàn 澎湖縣Péng shuǐ Miáo zú Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 彭水苗族土家族自治縣Péng shuǐ xiàn 彭水縣Péng xī xiàn 蓬溪縣Péng xiàn 彭縣Péng yáng xiàn 彭陽縣Péng zé xiàn 彭澤縣Pī xiàn 邳縣Pí shān xiàn 皮山縣Pí xiàn 郫縣Pí xiàn 陴縣Piān guān xiàn 偏關縣Píng ān xiàn 平安縣Píng bà xiàn 平壩縣Píng biān miáo zú Zì zhì xiàn 屏邊苗族自治縣Píng chāng xiàn 平昌縣Píng dìng xiàn 平定縣Píng gǔ xiàn 平谷縣Píng guǒ xiàn 平果縣Píng hé xiàn 平和縣Píng jiāng xiàn 平江縣Píng lè xiàn 平樂縣Píng lù xiàn 平陸縣Píng luó xiàn 平羅縣Píng nán xiàn 屏南縣Píng nán xiàn 平南縣Píng quán xiàn 平泉縣Píng shān xiàn 屏山縣Píng shān xiàn 平山縣Píng shùn xiàn 平順縣Píng tán xiàn 平潭縣Píng táng xiàn 平塘縣Píng wǔ xiàn 平武縣Píng xiāng xiàn 平鄉縣Píng yáng xiàn 平陽縣Píng yáo xiàn 平遙縣Píng yì xiàn 平邑縣Píng yīn xiàn 平陰縣Píng yú xiàn 平輿縣Píng yuán xiàn 平原縣Píng yuǎn xiàn 平遠縣Pō xiàn 坡縣Pó yáng xiàn 鄱陽縣Pú jiāng xiàn 蒲江縣Pú xiàn 蒲縣Pú yáng xiàn 濮陽縣Pǔ ān xiàn 普安縣Pǔ běi xiàn 浦北縣Pǔ chéng xiàn 浦城縣Pǔ dìng xiàn 普定縣Pǔ ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 普洱哈尼族彞族自治縣Pǔ gé xiàn 普格縣Pǔ jiāng xiàn 浦江縣Pǔ lán xiàn 普蘭縣Qí chūn xiàn 蘄春縣Qí dōng xiàn 祁東縣Qí fù xiàn 岐阜縣Qí hé xiàn 齊河縣Qí jiāng xiàn 綦江縣Qí lián xiàn 祁連縣Qí mén xiàn 祁門縣Qí tái xiàn 奇台縣Qí xiàn 淇縣Qí xiàn 祁縣Qí yáng xiàn 祁陽縣Qǐ xiàn 杞縣Qiān xī xiàn 遷西縣Qiān yè xiàn 千葉縣Qián ān xiàn 乾安縣Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 前郭爾羅斯蒙古族自治縣Qián guō xiàn 前郭縣Qián shān xiàn 潛山縣Qián wèi xiàn 犍為縣Qián xī xiàn 黔西縣Qián yáng xiàn 黔陽縣Qiǎo jiā xiàn 巧家縣Qiě mò xiàn 且末縣Qín ān xiàn 秦安縣Qìn shuǐ xiàn 沁水縣Qìn xiàn 沁縣Qìn yuán xiàn 沁源縣Qīng chuān xiàn 青川縣Qīng fēng xiàn 清豐縣Qīng gāng xiàn 青岡縣Qīng hé xiàn 清河縣Qīng hé xiàn 青河縣Qīng liú xiàn 清流縣Qīng lóng Mǎn zú Zì zhì xiàn 青龍滿族自治縣Qīng lóng xiàn 青龍縣Qīng sēn xiàn 青森縣Qīng shuǐ hé xiàn 清水河縣Qīng shuǐ xiàn 清水縣Qīng tián xiàn 青田縣Qīng wǎn xiàn 清宛縣Qīng xiàn 青縣Qīng xīn xiàn 清新縣Qīng xú xiàn 清徐縣Qīng yáng xiàn 青陽縣Qīng yuán Mǎn zú Zì zhì xiàn 清原滿族自治縣Qīng yuán xiàn 清原縣Qīng yuàn xiàn 清苑縣Qíng lóng xiàn 晴隆縣Qìng ān xiàn 慶安縣Qìng chéng xiàn 慶城縣Qìng yuán xiàn 慶元縣Qìng yún xiàn 慶雲縣Qióng jié xiàn 瓊結縣Qióng jié xiàn 窮結縣Qióng zhōng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 瓊中黎族苗族自治縣Qióng zhōng xiàn 瓊中縣Qiū běi xiàn 丘北縣Qiū tián xiàn 秋田縣Qiū xiàn 丘縣Qiū xiàn 邱縣Qú xiàn 渠縣Qǔ má lái xiàn 曲麻萊縣Qǔ shuǐ xiàn 曲水縣Qǔ sōng xiàn 曲松縣Qǔ wò xiàn 曲沃縣Qǔ yáng xiàn 曲陽縣Qǔ zhōu xiàn 曲周縣Quán jiāo xiàn 全椒縣Quán nán xiàn 全南縣Quán zhōu xiàn 全州縣Què shān xiàn 確山縣Qún mǎ xiàn 群馬縣Rǎng táng xiàn 壤塘縣Ráo hé xiàn 饒河縣Ráo píng xiàn 饒平縣Ráo yáng xiàn 饒陽縣Rén bù xiàn 仁布縣Rén hé xiàn 仁和縣Rén huái xiàn 仁懷縣Rèn xiàn 任縣Rì tǔ xiàn 日土縣Róng ān xiàn 融安縣Róng chāng xiàn 榮昌縣Róng chéng xiàn 容城縣Róng hé xiàn 榮河縣Róng jiāng xiàn 榕江縣Róng shuǐ Miáo zú Zì zhì xiàn 融水苗族自治縣Róng xiàn 容縣Róng xiàn 榮縣Rú dōng xiàn 如東縣Rǔ chéng xiàn 汝城縣Rǔ nán xiàn 汝南縣Rǔ yáng xiàn 汝陽縣Rǔ yuán Yáo zú Zì zhì xiàn 乳源瑤族自治縣Ruì chéng xiàn 芮城縣Ruò ěr gài xiàn 若爾蓋縣Ruò qiāng xiàn 若羌縣Sà gā xiàn 薩嘎縣Sà jiā xiàn 薩迦縣Sān chóng xiàn 三重縣Sān dū shuǐ zú Zì zhì xiàn 三都水族自治縣Sān dū xiàn 三都縣Sān hé xiàn 三河縣Sān jiāng dòng zú Zì zhì xiàn 三江侗族自治縣Sān mén xiàn 三門縣Sān shuǐ xiàn 三水縣Sān suì xiàn 三穗縣Sān tái xiàn 三台縣Sāng rì xiàn 桑日縣Sāng zhí xiàn 桑植縣Shā chē xiàn 莎車縣Shā wān xiàn 沙灣縣Shā xiàn 沙縣Shā yǎ xiàn 沙雅縣Shā yáng xiàn 沙洋縣Shǎi dá xiàn 色達縣Shān dān xiàn 山丹縣Shān kǒu xiàn 山口縣Shān lí xiàn 山梨縣Shān xíng xiàn 山形縣Shān yīn xiàn 山陰縣Shǎn xiàn 陝縣Shàn shàn xiàn 鄯善縣Shàn xiàn 單縣Shāng chéng xiàn 商城縣Shāng dū xiàn 商都縣Shāng hé xiàn 商河縣Shāng shuǐ xiàn 商水縣Shàng cài xiàn 上蔡縣Shàng gāo xiàn 上高縣Shàng háng xiàn 上杭縣Shàng lì xiàn 上栗縣Shàng lín xiàn 上林縣Shàng ráo xiàn 上饒縣Shàng sī xiàn 上思縣Shàng yì xiàn 尚義縣Shàng yóu xiàn 上猶縣Shào dōng xiàn 邵東縣Shào yáng xiàn 邵陽縣Shè hóng xiàn 射洪縣Shè qí xiàn 社旗縣Shè xiàn 歙縣Shè xiàn 涉縣Shè yáng xiàn 射陽縣Shēn xiàn 深縣Shēn xiàn 莘縣Shēn zé xiàn 深澤縣Shēn zhā xiàn 申扎縣Shén chí xiàn 神池縣Shén nài chuān xiàn 神奈川縣Shěn qiū xiàn 沈丘縣Shēng dá xiàn 生達縣shěng zhí guǎn xiàn 省直管縣Shèng sì xiàn 嵊泗縣Shèng xiàn 嵊縣Shī bǐng xiàn 施秉縣Shī diàn xiàn 施甸縣Shī zōng xiàn 師宗縣Shí chéng xiàn 石城縣Shí lín xiàn 石林縣Shí lín Yí zú Zì zhì xiàn 石林彞族自治縣Shí lóu xiàn 石樓縣Shí mén xiàn 石門縣Shí mián xiàn 石棉縣Shí píng xiàn 石屏縣Shí qiān xiàn 石阡縣Shí qú xiàn 石渠縣Shí tái xiàn 石臺縣Shí zhù Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 石柱土家族自治縣Shí zhù xiàn 石柱縣shì xiàn 市縣shǒu xiàn 首縣Shòu níng xiàn 壽寧縣Shòu xiàn 壽縣Shòu yáng xiàn 壽陽縣Shū chéng xiàn 舒城縣Shū fù xiàn 疏附縣Shū lè xiàn 疏勒縣Shuāng bǎi xiàn 雙柏縣Shuāng fēng xiàn 雙峰縣Shuāng jiāng lā hù zú Wǎ zú Bù lǎng zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣Shuāng jiāng xiàn 雙江縣Shuāng liú xiàn 雙流縣Shuāng pái xiàn 雙牌縣Shuǐ chéng xiàn 水城縣shuǐ Fù xiàn 水富縣Shùn chāng xiàn 順昌縣Shùn píng xiàn 順平縣Sī nán xiàn 思南縣Sì xiàn 泗縣Sōng míng xiàn 嵩明縣Sōng pān xiàn 松潘縣Sōng táo Miáo zú Zì zhì xiàn 松桃苗族自治縣Sōng táo xiàn 松桃縣Sōng xī xiàn 松溪縣Sōng xiàn 嵩縣Sōng yáng xiàn 松陽縣Sù běi Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 肅北蒙古族自治縣Sù běi xiàn 肅北縣Sù nán Yù gù zú Zì zhì xiàn 肅南裕固族自治縣Sù níng xiàn 肅寧縣Sù sōng xiàn 宿松縣Sù xiàn 宿縣Sù xiàn dì qū 宿縣地區Suī níng xiàn 睢寧縣Suī xī xiàn 濉溪縣Suī xiàn 睢縣Suí bīn xiàn 綏濱縣Suí jiāng xiàn 綏江縣Suí léng xiàn 綏稜縣Suí níng xiàn 綏寧縣Suí xiàn 隨縣Suí yáng xiàn 綏陽縣Suí zhōng xiàn 綏中縣Suì chāng xiàn 遂昌縣Suì chuān xiàn 遂川縣Suì píng xiàn 遂平縣Suì xī xiàn 遂溪縣Sūn wú xiàn 孫吳縣Suǒ xiàn 索縣Tǎ hé xiàn 塔河縣Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什庫爾干塔吉克自治縣Tǎ shí kù ěr gān Zì zhì xiàn 塔什庫爾干自治縣Tái ān xiàn 檯安縣Tái běi xiàn 台北縣Tái běi xiàn 臺北縣Tái dōng xiàn 台東縣Tái dōng xiàn 臺東縣Tái jiāng xiàn 台江縣Tái nán xiàn 台南縣Tái nán xiàn 臺南縣Tái qián xiàn 台前縣Tái zhōng xiàn 台中縣Tái zhōng xiàn 臺中縣Tài ān xiàn 泰安縣Tài gǔ xiàn 太谷縣Tài hé xiàn 太和縣Tài hé xiàn 泰和縣Tài hú xiàn 太湖縣Tài kāng xiàn 太康縣Tài lái xiàn 泰來縣Tài níng xiàn 泰寧縣Tài shùn xiàn 泰順縣Tài xiàn 泰縣Tán chéng xiàn 郯城縣Tāng yīn xiàn 湯陰縣Tāng yuán xiàn 湯原縣Táng hǎi xiàn 唐海縣Táng hé xiàn 唐河縣Táng xiàn 唐縣Táo jiāng xiàn 桃江縣Táo lè xiàn 陶樂縣Táo yuán xiàn 桃園縣Táo yuán xiàn 桃源縣Tè kè sī xiàn 特克斯縣Téng chōng xiàn 騰沖縣Téng xiàn 滕縣Téng xiàn 藤縣Tiān děng xiàn 天等縣Tiān é xiàn 天峨縣Tiān jùn xiàn 天峻縣Tiān quán xiàn 天全縣Tiān tāi xiàn 天台縣Tiān zhèn xiàn 天鎮縣Tiān zhù xiàn 天柱縣Tiān zhù xiàn 天祝縣Tiān zhù Zàng zú Zì zhì xiàn 天祝藏族自治縣Tián dōng xiàn 田東縣Tián lín xiàn 田林縣Tián yáng xiàn 田陽縣Tiě lǐng xiàn 鐵嶺縣Tōng chéng xiàn 通城縣Tōng dào Dòng zú Zì zhì xiàn 通道侗族自治縣Tōng dào xiàn 通道縣Tōng hǎi xiàn 通海縣Tōng hé xiàn 通河縣Tōng huà xiàn 通化縣Tōng jiāng xiàn 通江縣Tōng shān xiàn 通山縣Tōng wèi xiàn 通渭縣Tōng xiàn 通縣Tōng xǔ xiàn 通許縣Tōng yú xiàn 通榆縣Tóng ān xiàn 同安縣Tóng bǎi xiàn 桐柏縣Tóng dé xiàn 同德縣Tóng gǔ xiàn 銅鼓縣Tóng liáng xiàn 銅梁縣Tóng líng xiàn 銅陵縣Tóng lú xiàn 桐廬縣Tóng nán xiàn 潼南縣Tóng rén xiàn 同仁縣Tóng shān xiàn 銅山縣Tóng xīn xiàn 同心縣Tóng zǐ xiàn 桐梓縣Tū quán xiàn 突泉縣Tuán fēng xiàn 團風縣Tún chāng xiàn 屯昌縣Tún liú xiàn 屯留縣Tuō kè tuō xiàn 托克托縣Tuō kè xùn xiàn 托克遜縣Tuō lǐ xiàn 托里縣Tuǒ bà xiàn 妥壩縣Wán xiàn 完縣Wàn ān xiàn 萬安縣Wàn nián xiàn 萬年縣Wàn quán xiàn 萬全縣Wàn róng xiàn 萬榮縣Wàn xiàn 萬縣Wàn xiàn dì qū 萬縣地區Wàn xiàn gǎng 萬縣港Wàn xiàn shì 萬縣市Wàn zài xiàn 萬載縣Wāng qīng xiàn 汪清縣Wàng cāng xiàn 旺蒼縣Wàng chéng xiàn 望城縣Wàng dū xiàn 望都縣Wàng jiāng xiàn 望江縣Wàng kuí xiàn 望奎縣Wàng mó xiàn 望謨縣Wēi níng xiàn 威寧縣Wēi níng Yí zú Huí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 威寧彞族回族苗族自治縣Wēi shān xiàn 巍山縣Wēi shān Yí zú Huí zú Zì zhì xiàn 巍山彞族回族自治縣Wēi xiàn 威縣Wēi xìn xiàn 威信縣Wēi yuǎn xiàn 威遠縣Wéi chǎng Mǎn zú Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 圍場滿族蒙古族自治縣Wéi chǎng xiàn 圍場縣Wéi xī Lì sù zú Zì zhì xiàn 維西傈僳族自治縣Wéi xī xiàn 維西縣Wèi shì xiàn 尉氏縣Wèi xiàn 魏縣Wèi yuán xiàn 渭源縣Wēn quán xiàn 溫泉縣Wēn sù xiàn 溫宿縣Wēn xiàn 溫縣Wén ān xiàn 文安縣Wén chéng xiàn 文成縣Wén shān xiàn 文山縣Wén shuǐ xiàn 文水縣Wén xǐ xiàn 聞喜縣Wén xiàn 文縣Wèn chuān xiàn 汶川縣Wēng ān xiàn 翁安縣Wèng ān xiàn 甕安縣Wū lán xiàn 烏蘭縣Wū lǔ kè qià tí xiàn 烏魯克恰提縣Wū lǔ mù qí xiàn 烏魯木齊縣Wū qià xiàn 烏恰縣Wū shān xiàn 巫山縣Wū shí xiàn 烏什縣Wū xī xiàn 巫溪縣Wú dì xiàn 無棣縣Wú hú xiàn 蕪湖縣Wú jí xiàn 無極縣Wú qí xiàn 吳旗縣Wú qǐ xiàn 吳起縣Wú qiáo xiàn 吳橋縣Wú wéi xiàn 無為縣Wú xī xiàn 無錫縣Wú xiàn 吳縣Wǔ chéng xiàn 武城縣Wǔ chuān xiàn 武川縣Wǔ dìng xiàn 武定縣Wǔ fēng Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 五峰土家族自治縣Wǔ hé xiàn 五河縣Wǔ huá xiàn 五華縣Wǔ lián xiàn 五蓮縣Wǔ lóng xiàn 武隆縣Wǔ míng xiàn 武鳴縣Wǔ níng xiàn 武寧縣Wǔ píng xiàn 武平縣Wǔ qiáng xiàn 武強縣Wǔ shān xiàn 武山縣Wǔ shèng xiàn 武勝縣Wǔ tái xiàn 五臺縣Wǔ xiāng xiàn 武鄉縣Wǔ xuān xiàn 武宣縣Wǔ yáng xiàn 舞陽縣Wǔ yì xiàn 武義縣Wǔ yì xiàn 武邑縣Wǔ yuán xiàn 五原縣Wǔ zhài xiàn 五寨縣Wǔ zhì xiàn 武陟縣Wù chuān Gē lǎo zú Miáo zú Zì zhì xiàn 務川仡佬族苗族自治縣Wù chuān xiàn 務川縣Wù chuān Zì zhì xiàn 務川自治縣Wù yuán xiàn 婺源縣Xī chōng xiàn 西充縣Xī chóu xiàn 西疇縣Xī chuān xiàn 淅川縣Xī fēng xiàn 息烽縣Xī fēng xiàn 西豐縣Xī hé xiàn 西和縣Xī huá xiàn 西華縣Xī jí xiàn 西吉縣Xī lín xiàn 西林縣Xī méng Wǎ zú Zì zhì xiàn 西盟佤族自治縣Xī méng xiàn 西盟縣Xī píng xiàn 西平縣Xī shuǐ xiàn 浠水縣Xī xiá xiàn 西峽縣Xī xiàn 息縣Xī yáng xiàn 昔陽縣Xí shuǐ xiàn 習水縣Xí xiàn 隰縣Xǐ dé xiàn 喜德縣Xiá jiāng xiàn 峽江縣Xiá pǔ xiàn 霞浦縣Xià hé xiàn 夏河縣Xià jīn xiàn 夏津縣Xià xiàn 夏縣Xià yì xiàn 夏邑縣Xiān jū xiàn 仙居縣Xiān yóu xiàn 仙遊縣Xián fēng xiàn 咸豐縣xiàn chéng 縣城xiàn dì 縣地xiàn fǔ 縣府xiàn jí 縣級xiàn jí shì 縣級市xiàn jiè 縣界xiàn lìng 縣令xiàn míng 縣名xiàn wěi 縣委Xiàn xiàn 獻縣xiàn zhǎng 縣長xiàn zhèng fǔ 縣政府xiàn zhì 縣志Xiāng chéng xiàn 襄城縣Xiāng chéng xiàn 鄉城縣Xiāng fén xiàn 襄汾縣Xiāng gé lǐ lā xiàn 香格里拉縣Xiāng hé xiàn 香河縣Xiāng níng xiàn 鄉寧縣Xiāng tán xiàn 湘潭縣Xiāng yīn xiàn 湘陰縣Xiāng yuán xiàn 襄垣縣Xiáng yún xiàn 祥雲縣Xiǎng shuǐ xiàn 響水縣Xiàng shān xiàn 象山縣Xiàng zhōu xiàn 象州縣Xiāo xiàn 蕭縣Xiǎo jīn xiàn 小金縣Xiào chāng xiàn 孝昌縣Xiè tōng mén xiàn 謝通門縣Xīn Ān xiàn 新安縣Xīn bīn mǎn zú Zì zhì xiàn 新賓滿族自治縣Xīn bīn xiàn 新賓縣Xīn cài xiàn 新蔡縣Xīn chéng xiàn 忻城縣Xīn chéng xiàn 新城縣Xīn gān xiàn 新干縣Xīn hé xiàn 新和縣Xīn hé xiàn 新河縣Xīn huà xiàn 新化縣Xīn huǎng Dòng zú Zì zhì xiàn 新晃侗族自治縣Xīn huǎng xiàn 新晃縣Xīn huì xiàn 新會縣Xīn jiàn xiàn 新建縣Xīn jiāng Wēn sù xiàn 新疆溫宿縣Xīn jiàng xiàn 新絳縣Xīn jīn xiàn 新津縣Xīn jīn xiàn 新金縣Xīn lóng xiàn 新龍縣Xīn níng xiàn 新寧縣Xīn píng xiàn 新平縣Xīn píng Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 新平彞族傣族自治縣Xīn shào xiàn 新邵縣Xīn tián xiàn 新田縣Xīn xì xiàn 新潟縣Xīn xiàn 新縣Xīn xiāng xiàn 新鄉縣Xīn xīng xiàn 新興縣Xīn yě xiàn 新野縣Xīn yuán xiàn 新源縣Xìn fēng xiàn 信豐縣Xīng ān xiàn 興安縣Xīng guó xiàn 興國縣Xīng hǎi xiàn 興海縣Xīng hé xiàn 興和縣Xīng lóng xiàn 興隆縣Xīng rén xiàn 興仁縣Xīng shān xiàn 興山縣Xīng wén xiàn 興文縣Xīng xiàn 興縣Xīng yè xiàn 興業縣Xīng zǐ xiàn 星子縣Xíng tái xiàn 邢台縣Xíng táng xiàn 行唐縣Xíng yáng xiàn 滎陽縣Xióng běn xiàn 熊本縣Xióng xiàn 雄縣Xiū níng xiàn 休寧縣Xiū shuǐ xiàn 修水縣Xiū Wén xiàn 修文縣Xiū wǔ xiàn 修武縣Xiù shān Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 秀山土家族苗族自治縣Xiù shān xiàn 秀山縣Xiù yán mǎn zú Zì zhì xiàn 岫岩滿族自治縣Xiù yán xiàn 岫岩縣Xū yí xiàn 盱眙縣Xú shuǐ xiàn 徐水縣Xú wén xiàn 徐聞縣Xǔ chāng xiàn 許昌縣Xù pǔ xiàn 漵浦縣Xù yǒng xiàn 敘永縣Xuān ēn xiàn 宣恩縣Xuān hàn xiàn 宣漢縣Xuān huà xiàn 宣化縣Xún diàn Huí zú Yí zú Zì zhì xiàn 尋甸回族彞族自治縣Xún diàn xiàn 尋甸縣Xún huà Sǎ lā zú Zì zhì xiàn 循化撒拉族自治縣Xún huà xiàn 循化縣Xún wū xiàn 尋烏縣Xùn kè xiàn 遜克縣Yǎ jiāng xiàn 雅江縣Yà dōng xiàn 亞東縣Yān líng xiàn 鄢陵縣Yān qí Huí zú Zì zhì xiàn 焉耆回族自治縣Yān qí xiàn 焉耆縣Yán biān xiàn 鹽邊縣Yán cháng xiàn 延長縣Yán chí xiàn 鹽池縣Yán chuān xiàn 延川縣Yán hé Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 沿河土家族自治縣Yán hé xiàn 沿河縣Yán jīn xiàn 延津縣Yán jīn xiàn 鹽津縣Yán jǐng xiàn 鹽井縣Yán líng xiàn 炎陵縣Yán qìng xiàn 延慶縣Yán shān xiàn 鹽山縣Yán shǒu xiàn 岩手縣Yán shòu xiàn 延壽縣Yán tíng xiàn 鹽亭縣Yán yuán xiàn 鹽源縣Yàn shān xiàn 硯山縣Yáng chéng xiàn 陽城縣Yáng dōng xiàn 陽東縣Yáng gāo xiàn 陽高縣Yáng gǔ xiàn 陽谷縣Yáng qǔ xiàn 陽曲縣Yáng shān xiàn 陽山縣Yáng shuò xiàn 陽朔縣Yáng xī xiàn 陽西縣Yáng xīn xiàn 陽新縣Yáng xìn xiàn 陽信縣Yáng yuán xiàn 陽原縣Yàng bì Yí zú Zì zhì xiàn 漾濞彞族自治縣Yáo Ān xiàn 姚安縣Yào xiàn 耀縣Yè chéng xiàn 葉城縣Yè xiàn 葉縣Yī Ān xiàn 依安縣Yī chuān xiàn 伊川縣Yī lán xiàn 依蘭縣Yī níng xiàn 伊寧縣Yī tōng Mǎn zú Zì zhì xiàn 伊通滿族自治縣Yī tōng xiàn 伊通縣Yī wú xiàn 伊吾縣Yī xiàn 黟縣Yí bīn xiàn 宜賓縣Yí chāng xiàn 宜昌縣Yí chuān xiàn 宜川縣Yí fēng xiàn 宜豐縣Yí huáng xiàn 宜黃縣Yí lán xiàn 宜蘭縣Yí liáng xiàn 宜良縣Yí liáng xiàn 彞良縣Yí lǒng xiàn 儀隴縣Yí nán xiàn 沂南縣Yí shān xiàn 宜山縣Yí shuǐ xiàn 沂水縣Yí yáng xiàn 宜陽縣Yí yuán xiàn 沂源縣Yí zhāng xiàn 宜章縣Yì chéng xiàn 翼城縣Yì mén xiàn 易門縣Yì xiàn 易縣Yì xiàn 義縣Yì xiàn lóng 義縣龍Yì yáng xiàn 弋陽縣Yín xiàn 鄞縣Yìn jiāng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 印江土家族苗族自治縣Yìn jiāng xiàn 印江縣Yīng jí shā xiàn 英吉沙縣Yīng shān xiàn 英山縣Yīng xiàn 應縣Yíng jiāng xiàn 盈江縣Yíng jīng xiàn 滎經縣Yíng shān xiàn 營山縣Yǐng shàng xiàn 潁上縣Yǐng shàng xiàn 穎上縣yìng xiàn mù tǎ 應縣木塔Yǒng chāng xiàn 永昌縣Yǒng dé xiàn 永德縣Yǒng dēng xiàn 永登縣Yǒng dìng xiàn 永定縣Yǒng fēng xiàn 永豐縣Yǒng fú xiàn 永福縣Yǒng hé xiàn 永和縣Yǒng jí xiàn 永吉縣Yǒng jiā xiàn 永嘉縣Yǒng jìng xiàn 永靖縣Yǒng nián xiàn 永年縣Yǒng níng xiàn 永寧縣Yǒng píng xiàn 永平縣Yǒng qīng xiàn 永清縣Yǒng rén xiàn 永仁縣Yǒng shàn xiàn 永善縣Yǒng shèng xiàn 永勝縣Yǒng shùn xiàn 永順縣Yǒng tài xiàn 永泰縣Yǒng xīn xiàn 永新縣Yǒng xīng xiàn 永興縣Yǒng xiū xiàn 永修縣Yōu xiàn 攸縣Yóu xī xiàn 尤溪縣Yǒu yáng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 酉陽土家族苗族自治縣Yǒu yáng xiàn 酉陽縣Yǒu yì xiàn 友誼縣Yòu yù xiàn 右玉縣Yú chéng xiàn 虞城縣Yú dū xiàn 於都縣Yú gān xiàn 餘干縣Yú jiāng xiàn 餘江縣Yú qìng xiàn 餘慶縣Yú shè xiàn 榆社縣Yú tián xiàn 於田縣Yú xiàn 盂縣Yú zhōng xiàn 榆中縣Yù huán xiàn 玉環縣Yù lí xiàn 尉犁縣Yù lóng Nà xī zú Zì zhì xiàn 玉龍納西族自治縣Yù lóng xiàn 玉龍縣Yù mín xiàn 裕民縣Yù nán xiàn 鬱南縣Yù píng Dòng zú Zì zhì xiàn 玉屏侗族自治縣Yù píng xiàn 玉屏縣Yù shān xiàn 玉山縣Yù shù xiàn 玉樹縣Yù tián xiàn 玉田縣Yù xiàn 蔚縣Yuán jiāng Hā ní zú Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 元江哈尼族彞族傣族自治縣Yuán jiāng xiàn 元江縣Yuán líng xiàn 沅陵縣Yuán móu xiàn 元謀縣Yuán qǔ xiàn 垣曲縣Yuán shì xiàn 元氏縣Yuán yáng xiàn 元陽縣Yuán yáng xiàn 原陽縣Yuǎn ān xiàn 遠安縣Yuè chí xiàn 岳池縣Yuè pǔ hú xiàn 岳普湖縣Yuè xī xiàn 岳西縣Yuè xī xiàn 越西縣Yuè yáng xiàn 岳陽縣Yún ān xiàn 雲安縣Yún hé xiàn 雲和縣Yún lián xiàn 筠連縣Yún lín xiàn 雲林縣Yún lóng xiàn 雲龍縣Yún mèng xiàn 雲夢縣Yún xī xiàn 鄖西縣Yún xiàn 鄖縣Yún xiàn 雲縣Yún xiāo xiàn 雲霄縣Yún yáng xiàn 雲陽縣Yùn chéng xiàn 鄆城縣Zā náng xiàn 扎囊縣Zá duō xiàn 雜多縣Zàn huáng xiàn 贊皇縣Zǎo qiáng xiàn 棗強縣Zé kù xiàn 澤庫縣Zé pǔ xiàn 澤普縣Zé zhōu xiàn 澤州縣Zhá dá xiàn 札達縣Zhān huà xiàn 沾化縣Zhān yì xiàn 霑益縣Zhāng běi xiàn 張北縣Zhāng huà xiàn 彰化縣Zhāng jiā chuān huí zú Zì zhì xiàn 張家川回族自治縣Zhāng pǔ xiàn 漳浦縣Zhāng wǔ xiàn 彰武縣Zhāng xiàn 漳縣Zhāo jué xiàn 昭覺縣Zhāo píng xiàn 昭平縣Zhāo sū xiàn 昭蘇縣Zhào ān xiàn 詔安縣Zhào yuán xiàn 肇源縣Zhào zhōu xiàn 肇州縣Zhè chéng xiàn 柘城縣Zhè jiāng Sān mén xiàn 浙江三門縣Zhè jiāng Tiān tái xiàn 浙江天台縣Zhè róng xiàn 柘榮縣Zhēn fēng xiàn 貞豐縣Zhèn kāng xiàn 鎮康縣Zhèn lài xiàn 鎮賚縣Zhèn níng Bù yī zú Miáo zú Zì zhì xiàn 鎮寧布依族苗族自治縣Zhèn níng xiàn 鎮寧縣Zhèn píng xiàn 鎮平縣Zhèn xióng xiàn 鎮雄縣Zhèn yuán xiàn 鎮原縣Zhèn yuán xiàn 鎮沅縣Zhèn yuán xiàn 鎮源縣Zhèn yuán Yí zú Hā ní zú Lā hù zú Zì zhì xiàn 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣Zhèn yuǎn xiàn 鎮遠縣Zhèng dìng xiàn 正定縣Zhèng hé xiàn 政和縣Zhèng níng xiàn 正寧縣Zhèng yáng xiàn 正陽縣Zhī jīn xiàn 織金縣zhī xiàn 知縣Zhǐ jiāng Dòng zú Zì zhì xiàn 芷江侗族自治縣Zhǐ jiāng xiàn 芷江縣Zhì dān xiàn 志丹縣Zhì duō xiàn 治多縣Zhōng diàn xiàn 中甸縣Zhōng fāng xiàn 中方縣Zhōng jiāng xiàn 中江縣Zhōng móu xiàn 中牟縣Zhōng níng xiàn 中寧縣Zhōng shān xiàn 鐘山縣Zhōng xiàn 忠縣Zhōng xiáng xiàn 鐘祥縣Zhōng yáng xiàn 中陽縣Zhòng bā xiàn 仲巴縣Zhōu níng xiàn 周寧縣Zhōu qǔ xiàn 舟曲縣Zhōu zhì xiàn 周至縣Zhū zhōu xiàn 株洲縣Zhú shān xiàn 竹山縣Zhú xī xiàn 竹溪縣Zhuāng làng xiàn 莊浪縣Zhuō lù xiàn 涿鹿縣Zhuó ní xiàn 卓尼縣Zhuó zī xiàn 卓資縣Zī hè xiàn 滋賀縣Zī xī xiàn 資溪縣Zī yuán xiàn 資源縣Zī zhōng xiàn 資中縣Zǐ cháng xiàn 子長縣Zǐ Guī xiàn 姊歸縣Zǐ jīn xiàn 紫金縣Zǐ tóng xiàn 梓潼縣Zǐ yún Miáo zú Bù yī zú Zì zhì xiàn 紫云苗族布依族自治縣zì zhì xiàn 自治縣Zōng yáng xiàn 樅陽縣Zōu píng xiàn 鄒平縣Zōu xiàn 鄒縣Zūn yì xiàn 遵義縣Zuǒ gòng xiàn 左貢縣Zuǒ quán xiàn 左權縣Zuǒ yún xiàn 左雲縣

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Treo. § Cùng nghĩa với “huyền” 懸.
2. Một âm là “huyện”. (Danh) Huyện. § Tần Thủy Hoàng bỏ phép phong kiến mà chia nước thành quận và huyện, vì thế nên đời sau cũng theo đó mà chia mỗi tỉnh ra nhiều huyện.