Có 1 kết quả:

féng bǔ

1/1

féng bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to darn (clothing)
(2) to sew and mend