Có 1 kết quả:

zòng liáng

1/1

zòng liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

longitudinal beam