Có 1 kết quả:

zòng bō

1/1

zòng bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

longitudinal wave