Có 1 kết quả:

zòng shēng

1/1

zòng shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loudly
(2) in a loud voice