Có 1 kết quả:

zǒng gōng jǐ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aggregate supply