Có 1 kết quả:

zǒng tái

1/1

zǒng tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) front desk
(2) reception desk