Có 1 kết quả:

zǒng hé

1/1

zǒng hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sum