Có 1 kết quả:

zǒng gàn shi

1/1

zǒng gàn shi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

secretary-general