Có 1 kết quả:

zǒng huì sān míng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

club sandwich