Có 1 kết quả:

zǒng zhàn

1/1

zǒng zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

terminus