Có 1 kết quả:

zǒng tǒng

1/1

zǒng tǒng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tổng thống

Từ điển Trung-Anh

(1) president (of a country)
(2) CL:個|个[ge4],位[wei4],名[ming2],屆|届[jie4]

Một số bài thơ có sử dụng