Có 1 kết quả:

zǒng tǒng fǔ

1/1

zǒng tǒng fǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

presidential palace