Có 1 kết quả:

zǒng jīng lǐ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) general manager
(2) CEO