Có 1 kết quả:

zǒng shǔ

1/1

zǒng shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

general office