Có 1 kết quả:

zǒng yào

1/1

zǒng yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nevertheless

Một số bài thơ có sử dụng