Có 1 kết quả:

zǒng bù

1/1

zǒng bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

general headquarters