Có 1 kết quả:

zǒng liàng ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) total
(2) overall amount