Có 1 kết quả:

zǒng lǐng shì ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

consul general