Có 1 kết quả:

fán tǐ

1/1

fán tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

traditional form of Chinese, as opposed to simplified form 簡體|简体[jian3 ti3]