Có 1 kết quả:

fán fù

1/1

fán fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

complicated