Có 1 kết quả:

fán fù ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

complicated