Có 1 kết quả:

Fán shì xiàn

1/1

Fán shì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fanshi county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi