Có 1 kết quả:

fán lǚ

1/1

fán lǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

common chickweed (Stellaria media)