Có 1 kết quả:

bēng huáng

1/1

bēng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spring