Có 1 kết quả:

miù qiǎo

1/1

miù qiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plan
(2) scheme
(3) intelligent
(4) quick-witted