Có 1 kết quả:

xiù dūn

1/1

xiù dūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 坐墩[zuo4 dun1]