Có 1 kết quả:

zuǎn
Âm Pinyin: zuǎn
Unicode: U+7E64
Tổng nét: 17
Bộ: mì 糸 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿳
Nét bút: 一丨丨丨フ一一一一ノ丶フフ丶丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

zuǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. dây lụa đỏ
2. biên soạn sách