Có 1 kết quả:

shéng tào

1/1

shéng tào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) noose
(2) harness