Có 1 kết quả:

shéng wén

1/1

shéng wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jyōmon period of Japanese prehistory, with rope pattern pottery