Có 1 kết quả:

shéng tī

1/1

shéng tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a rope ladder