Có 1 kết quả:

shéng suǒ

1/1

shéng suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rope