Có 1 kết quả:

shéng suǒ tào

1/1

Từ điển Trung-Anh

a noose