Có 1 kết quả:

shéng jié

1/1

shéng jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

knot