Có 1 kết quả:

jì guǐ

1/1

jì guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to follow in the steps of