Có 1 kết quả:

jì diàn qì

1/1

jì diàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

relay (electronics)