Có 1 kết quả:

xù fā gǎn rǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

secondary infection