Có 1 kết quả:

xiān wéi náng pào zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cystic fibrosis