Có 2 kết quả:

lǎnlàn

1/2

lǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. dây cáp
2. dây neo thuyền, dây chão buộc thuyền
3. buộc thuyền bằng dây to

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dây cáp: 電纜 Dây cáp điện; 鋼纜 Dây cáp thép;
② Dây cáp, dây neo (thuyền), dây chão dùng để buộc (thuyền);
③ Buộc (thuyền) bằng thừng to (dây chão, dây cáp).

Từ điển Trung-Anh

(1) cable
(2) hawser
(3) to moor

Từ ghép 17

làn

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dây neo thuyền. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Cẩm lãm nha tường khởi bạch âu” 錦纜牙檣起白鷗 (Thu hứng 秋興) (ở chỗ) Dây neo thuyền bằng gấm và cột buồm bằng ngà, những con chim âu trắng bay lên.
2. (Danh) Dây xoắn, dây cáp. ◎Như: “điện lãm” 電纜 dây điện, “cương lãm” 鋼纜 dây cáp thép.
3. (Động) Buộc, trói. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Liễu âm nhàn lãm điếu ngư thuyền” 柳陰閑纜釣魚船 (Đệ thập ngũ hồi) Dưới bóng liễu nhàn nhã buộc thuyền câu.