Có 1 kết quả:

jiū cuò

1/1

jiū cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to correct (a typo)