Có 1 kết quả:

hóng bù ràng

1/1

hóng bù ràng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) home run (loanword)
(2) a big hit (hugely popular) (Tw)