Có 1 kết quả:

Hóng jūn

1/1

Hóng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Red Army (1928-1937), predecessor of the PLA
(2) (Soviet) Red Army (1917-1946)