Có 1 kết quả:

hóng lì gǔ piào

1/1

Từ điển Trung-Anh

scrip shares (issued as dividend payment)