Có 1 kết quả:

hóng bāo

1/1

hóng bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) money wrapped in red as a gift
(2) bonus payment
(3) kickback
(4) bribe