Có 1 kết quả:

hóng zuǐ shān yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax)